Hur hanterar vi Corona?

Vi följer de rekommendationer som finns och ber er att fortsatt visa respekt och hålla avstånd.